preskoči na sadržaj

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) neposredan uvid u rad školskog odbora može se osigurati istovremeno jednoj osobi po redoslijedu prijavljivanja.

 

Sjednica školskog odbora 11. rujna 2018.g.

Autor: Nina Udovičić, 10. 9. 2018. 13:25

Sjednica Školskog odbora održat će se 11. rujna 2018.g. s početkom u 9,00 h sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Izvješće o odlukama donesenima na prethodnim e-sjednicama Školskog odbora
 2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
 3. Odluka o rashodu dugotrajne nefinancijske imovine
 4. Osiguranje učenika
 5. Razno.

 

[više]

Sjednica školskog odbora 22. svibnja 2018.g.

Autor: Nina Udovičić, 21. 5. 2018. 08:57

Sjednica Školskog odbora će se održati u utorak, 22. svibnja 2018.g., s početkom u 18,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Izbor ravnatelja škole
 2. Razno.

 

[više]

Sjednica školskog odbora 18. svibnja 2018.g.

Autor: Nina Udovičić, 17. 5. 2018. 09:41

Sjednica školskog odbora održat će se 18. svibnja 2018.g. u 11,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice na određeno vrijeme radi zamjene radnice koja je na bolovanju
 2. Razno.
[više]

Sjednica školskog odbora 14. svibnja 2018.g.

Autor: Nina Udovičić, 14. 5. 2018. 11:39

Sjednica školskog odbora održat će se 14. svibnja 2018.g. s početkom u 14 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. UTVRĐIVANJE KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVLI NA NATJEČAJ ZA  IZBOR RAVNATELJA ŠKOLE TE PROSLJEĐIVANJE NA DALJNJU PROCEDURU
 2. RAZNO.

 

[više]

Sjednica školskog odbora 10. svibnja 2018.g.

Autor: Nina Udovičić, 10. 5. 2018. 09:23

Sjednica školskog odbora održat će se 10.svibnja 2018.g. u 12,30 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Izvješće o odlukama donesenima na prethodnim e-sjednicama Školskog odbora
 2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
 3. Razno.
[više]

Sjednica školskog odbora 27. travnja 2018.g.

Autor: Nina Udovičić, 26. 4. 2018. 09:46

Sjednica školskog odbora održat će se u petak 27. travnja 2018.g. s početkom u 9,30 sati, u školi, sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

 1. raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole
 2. donošenje odluke o suvlasništvu nekretnine k.č. 5774/1 u k.o. Vinkovci između triju škola
 3. razno.

 

 

 

 

[više]

Sjednica školskog odbora 8. ožujka 2018.g.

Autor: Nina Udovičić, 8. 3. 2018. 09:24

Sjednica školskog odbora održat će se 8. ožujka 2018.g. u 12 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje financijskog izvještaja i donošenje odluke o raspodjeli rezultata
 2. Izvješće o odlukama donesenima na prethodnim e-sjednicama Školskog odbora
 3. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
 4. Usvajanje novih Pravila o kućnom redu
 5. Razno
[više]

Sjednica školskog odbora 16. siječnja 2018.g.

Autor: Nina Udovičić, 16. 1. 2018. 13:11

Sjednica školskog odbora održat će se 16. siječnja 2018.g. u 13,00h sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
 2. Razno
[više]

Sjednica školskog odbora 21.prosinca 2017.g.

Autor: Nina Udovičić, 20. 12. 2017. 10:11

Sjednica školskog odbora održat će se 21.prosinca 2017.g. u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje izmjena i dopuna financijskog plana za 2017.g.
 2. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2018. i projekcije za 2019. g. i 2020. g
 3. Plan nabave za 2018. g.
 4. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
 5. Razno
[više]

Sjednica školskog odbora 7.prosinca 2017.g.

Autor: Nina Udovičić, 6. 12. 2017. 13:03

Sjednica školskog odbora održat će se 7. prosinca 2017.g. u 10,00 h:

 1. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
 2. Razno

 

[više]

Sjednica školskog odbora 22. studenog 2017.g.

Autor: Nina Udovičić, 20. 11. 2017. 11:34

Sjednica školskog odbora održat će se 22. studenog 2017.g. u 10 sati sa sjedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

 1. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
 2. Razno
[više]

Sjednica školskog odbora 31. listopada 2017.g.

Autor: Nina Udovičić, 30. 10. 2017. 09:27

Sjednica školskog odbora održat će se 31. listopada 2017.g. s početkom u 13h.

Dnevni red:

1. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa

2. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja

3. Razno

[više]

Sjednica školskog odbora 12. listopada 2017.g.

Autor: Nina Udovičić, 11. 10. 2017. 12:23

Sjednica školskog odbora održat će se 12.10.2017.g. u 12,00h sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Statuta

2. Razno

 

[više]

Sjednica školskog odbora 28.rujna 2017.g.

Autor: Nina Udovičić, 28. 9. 2017. 09:15

Sjednica školskog odbora održat će se 28. rujna 2017.g. s početkom u 13,00h sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Usvajanje Školskog kurikuluma
 2. Usvajanje Godišnjeg plana I programa rada
 3. Usvajanje Pravilnika o radu školske knjižnice
 4. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
 5. Razno
[više]

Sjednica školskog odbora 8.rujna 2017.g.

Autor: Nina Udovičić, 7. 9. 2017. 11:20

Sjednica školskog odbora održat će se 8.rujna 2017.g. s početkom u 12,00h sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa

2. Prethodna suglasnost za prestanak radnog odnosa

3. Razno

[više]

5. Sjednica Školskog odbora 28. lipnja 2017.

Autor: Sanja Bunić, 28. 6. 2017. 07:43

Sjednica Školskoskog oddbora održati će se dana 28. lipnja 2017. godine s početkom u 12 sati sa sljedečim dnevnim redom:

1. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

2. Osiguranje učenika

3. Ostalo

 

[više]

Sjednica školskog odbora 7. lipnja 2017.

Autor: Sanja Bunić, 7. 6. 2017. 08:59

Sjednica Školskog odbora održati će se dana 7. lipnja 2017. godine s početkom u 12 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora
 2. Izvješće o odlukama donesenima na 2. e-sjednici Školskog odbora
 3. Odluka o početku rada Učeničkog servisa Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci
 4. Donacije učenika
 5. Imenovanje likvidatora
 6. Razno
[više]

1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Autor: Sanja Bunić, 10. 5. 2017. 13:38

1. Konstituirajuća sjednica Školskog odbora Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci održati će se dana 11. svibnja 2017. godine s početkom u 9.30 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvješće o izabranim i imenovanim članovima Školskog odbora

2. Verificiranje mandata izabranim i imenovanim članovima Školskog odbora

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora

4. Razno

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 28. 4. 2017.

Autor: Sanja Bunić, 27. 4. 2017. 08:11

Sjednica Školskog odbora održati će sa dana 28. travnja 2017. godine u 11 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po natječaju

2. Razno 

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 13. 03. 2017.

Autor: Sanja Bunić, 10. 3. 2017. 13:54

Sjednica Škoskog odbora održati će se dana 13. ožujka 2017. godine s početkom u 12 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje potrebe izbora članova školskog odbora

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa

3. Razno

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 27.02.2017.

Autor: Nikolina Beljo, 27. 2. 2017. 10:21

Sjednica Školskog odbora održati će se dana 27. veljače 2017. godine s početkom u 11 satisa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje izvješća o financijskom poslovanju 2016.g.

2. Raspodjela rezultata za 2016. g.

3. Davanje prethodne prethodne suglasnosti za prijam u radni odnos (obnova ugovora do dobivanja suglasnosti)

4. Razno

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 18. 01. 2017.

Autor: Nikolina Beljo, 16. 1. 2017. 11:11

Sjednica Školskog odbora održati će se dana 18. siječnja 2017. godine s početkom u 12 sati sa sljedečim dnevnim redom:

1. Davanje prethodne suglasnosti za prijam u radni odnos

2. Prijedlog za osnivanje povjerenstva

3. Razno

 

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 22.12.2016

Autor: Nikolina Beljo, 21. 12. 2016. 10:04

Sjednica Školskog odbora održati će se dana 22. prosinca 2016. godine u 11 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Plan nabave za 2017.g.

2. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2017. i projekcije za 2018. g. i 2019. g.

3. Usvajanje izmjena i dopuna finncijskog plana za 2016. 

4. Usvajanje dopune školskog kurikuluma

5. Twining

6. Usvajanje odluke o datumu početka drugog polugodišta

7. Davanje rethodne suglasnosti za zapošljavanje

8. Razno

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 01.12.2016

Autor: Nikolina Beljo, 30. 11. 2016. 11:01

Sjednica Školskog odbora će se održati dana 1. prosinca 2016. godine s početkom u 12 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Davanje prethodne suglasnosti za prijem u radni odnos

2. Razno

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 29.09.2016.

Autor: Nikolina Beljo, 27. 9. 2016. 10:01

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 15. RUJNA 2016.

Autor: Nikolina Beljo, 16. 9. 2016. 12:15

Dana 15. rujna 2016.g. u 13 sati održana je Sjednica školskog odbora s dnevnim redom:

1. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa

2. Usvajanje Kalendara za školsku godinu 2016/2017.

3 Razno

[više]

E -SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Autor: Nikolina Beljo, 1. 9. 2016. 11:57

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 30.08.2016. g

Autor: Nikolina Beljo, 30. 8. 2016. 12:12

Dana 30. kolovoza održana je Sjednica školskog odbor sa dnevnim redom:

1. Davanje suglasnosti za prijam u radni odnos

2. Razno

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 22.07.2016. g

Autor: Nina Udovičić, 25. 7. 2016. 08:49

E-MAIL SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

dana 22. 07.2016.g. 

DNEVNI RED:

1. USVAJANJE PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA I PLANA NABAVE ZA 2016. G. 

[više]

Sjednica Školskog odbora 4.7.2016.

Autor: Nina Udovičić, 4. 7. 2016. 09:28

Sjednica Školskog odbora održat će se 4. srpnja 2016. u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1.  Usvajanje Statuta 
 2.  Osiguranje učenika
 3.  Razno
[više]

Sjednica Školskog odbora 16.6.2016.

Autor: Nina Udovičić, 15. 6. 2016. 11:14

Sjednica Školskog odbora održat će se 16. lipnja 2016. godine s početkom u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju
 2. Razno
[više]

Sjednica Školskog odbora 28.4.2016.

Autor: Nina Udovičić, 27. 4. 2016. 08:21

Sjednica Školskog odbora održati će se 28. travnja 2016. godine s početkom u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju

2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa

3. Razno

[više]

Sjednica Školskog odbora 21.3.2016.

Autor: Nina Udovičić, 18. 3. 2016. 08:54

Sjednica Školskog odbora održati će se 21. ožujka 2016. godine s početkom u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Statuta Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci

2. Davanje prethodne suglasnosti za prijam u radni odnos

3. Razno

[više]

Sjednica školskog odbora 23.02.2016.g.

Autor: Nina Udovičić, 23. 2. 2016. 09:59

Sjednica školskog odbora održat će se 23. veljače 2016.g. s početkom u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Davanje prethodne suglasnosti za prijam  u radni odnos- obnova ugovora na 60 dana
 2. Usvajanje izvješća o financijskom poslovanju za 2015.g.
 3. Određivanje ukupne visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 )
 4. Usvajanje procedure praćenja i naplate primitaka
 5. Davanje prethodne suglasnosti za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto tajnik škole
 6. Razno.
[više]

Sjednica školskog odbora 25.01.2016.g.

Autor: Nina Udovičić, 22. 1. 2016. 08:56

Sjednica školskog odbora održat će se 25. siječnja 2016.g. s početkom u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Davanje prethodne suglasnosti za prijam  u radni odnos
 2. Razno
[više]

Sjednica školskog odbora 21.12.2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 21. 12. 2015. 08:54

Sjednica školskog odbora održat će se 21. prosinca 2015.g. u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Davanje prethodne suglasnosti za prijam  u radni odnos
 2. Donošenje plana nabave za 2016.g.
 3. Usvajanje financijskog plana za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu
 4. Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2015.g.
 5. Razno
[više]

Sjednica školskog odbora 1. prosinca 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 1. 12. 2015. 08:15

Sjednica školskog odbora održat će se 1. prosinca 2015. u 13,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Davanje prethodne suglasnosti za prijam  u radni odnos
 2. Usvajanje kućnog reda
 3. Donošenje mišljenja i prijedloga o proširenju djelatnosti na strukovno trogodišnje obrazovanje u obrazovnim programima elektrotehnike, strojarstva i građevine
[više]

Sjednica školskog odbora 29.10. 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 28. 10. 2015. 10:04

Sjednica školskog odbora održat će se 29.10.2015.g. s početkom u 13,00h sa sljedećim dnevnim redom:

1.prethodna suglasnost o zasnivanju radnog odnosa

2. upis djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju redovnih učenika u statut škole

3.razno

[više]

Sjednica školskog odbora 29.rujna 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 28. 9. 2015. 08:21

Sjednica školskog odbora održat će se 29. rujna 2015.g. s početkom u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Utvrđivanje novog sastava školskog odbora
 2. Usvajanje školskog kurikuluma
 3. Usvajanje kalendara škole
 4. Usvajanje godišnjeg plana I programa rada
 5. Prethodna suglasnost za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture
 6. Razno
[više]

Sjednica školskog odbora 3.rujna 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 2. 9. 2015. 09:35

Sjednica školskog odbora održat će se 3. rujna 2015.g. s početkom u 12,30 sati sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Davanje prethodne suglasnosti za prijam  u radni odnos
 2. Osiguranje učenika
 3. Etički kodeks
 4. Kućni red
 5. Donošenje odluke o raspisivanju izbora za člana šk.odbora iz reda roditelja
 6. Razno
[više]

Sjednica školskog odbora 11. lipnja 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 10. 6. 2015. 09:31

Sjednica školskog odbora održat će se 11. lipnja 2015.g. u 13 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. prethodna suglasnost za prijam u radni odnos, 

2. razno.

[više]

Sjednica školskog odbora 29. svibnja 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 28. 5. 2015. 12:49

Sjednica školskog odbora održat će se 29. svibnja 2015.g. u 14.sati sa sljedećim dnevnim redom:

-odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti za prijam u radni odnos nastavnika elektro-skupine predmeta.

[više]

Sjednica školskog odbora 29. travnja 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 27. 4. 2015. 12:46

Sjednica školskog odbora održat će se 29. travnja 2015.g. u 14,00h.

Dnevni red:

1. davanje prethodne suglasnosti za prijam u radni odnos 

2. razno

 

[više]

Sjednica školskog odbora 23. travnja 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 21. 4. 2015. 08:26

Sjednica školskog odbora održat će se 23.travnja 2015.g. s početkom u 13,00h sa slijedećim dnevnim redom:

1. davanje prethodne suglasnosti za prijem u radni odnos na radnom mjestu nastavnika Engleskog jezika.

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 01. travnja 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 31. 3. 2015. 11:00

Sjednica školskog odbora održat će se 1. travnja 2015.g u 13 sati sa slijedećim dnevnim redom:

1. davanje prethodne suglasnosti za prijem u radni odnos.

[više]

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 6. ožujka 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 4. 3. 2015. 11:56

Sjednica školskog odbora održat će se 6.ožujka 2015.g., u petak u 10h.

Dnevni red:

1. davanje prethodne suglasnosti za prijam u radni odnos.

[više]

12.veljače 2015.g.

Autor: Nina Udovičić, 9. 2. 2015. 11:45

Sjednica školskog odbora održat će se 12.veljače 2015.g. s početkom u 14 sati.

Dnevni red:

1.davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa

2.izvještaji o financijskom poslovanju za 2014.godinu

[više]

16. siječnja 2014.

Autor: Nina Udovičić, 14. 1. 2015. 13:17

Sjednica Školskog odbora 

16. siječnja 2015.g.

S početkom u 14 h

Dnevni red:

 1. Davanje prethodne suglasnosti za prijam radnika na radno mjesto tajnika škole radi zamjene
[više]

18. prosinca 2014.

Autor: Nina Udovičić, 17. 12. 2014. 12:17

Sjednica Školskog odbora

18.prosinca 2014.g. u 14 h

DNEVNI RED:

1.      Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa

2.      Rebalans financijskog plana za 2014.g.

3.      Financijski plan 2015

4.      Projekcije za financijski plan 2016/17

5.      Plan nabave za 2015.

6.      Razno

[više]

28. studenog 2014.

Autor: Nina Udovičić, 27. 11. 2014. 12:58

E-MAIL SJEDNICA  školskog odbora    

 dne 28. Studenog 2014.g.

DNEVNI RED:

1.      Davanje prethodne suglasnosti za prijam osobe za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za administrativne poslove - tajnika škole

 

[više]

30. listopada 2014.

Autor: Nina Udovičić, 29. 10. 2014. 10:33

Sjednica školskog odbora

 30. listopada 2014.g. u 14 h

DNEVNI RED:

1.      Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa

2.      Razno

[više]

26. rujna 2014.

Autor: Nina Udovičić, 25. 9. 2014. 12:04

Sjednica Školskog odbora

  26.09.2014. u 14 h

Dnevni red:

 1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa
 2. Usvajanje Pravilnika o radu
 3. Davanje prethodne suglasnosti za primanje zamjene za radnicu na bolovanju
 4.  Donošenje odluke o naplaćivanju izdavanja prijepisa svjedodžbi 
 5.  Razno
[više]

12. rujna 2014.

Autor: Nina Udovičić, 11. 9. 2014. 09:16

Sjednica Školskog odbora  

12. rujna u 14,30 h

1. USVAJANJE ŠKOLSKOG KURIKULUMA

2. USVAJANJE KALENDARA ŠKOLE

3. DONOŠENJE ODLUKE O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI ZA PRIMANJE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA VJEŽBENIKA NA RADNOM MJESTU PEDAGOGA

 

 

[više]

4. rujna 2014.g.

Autor: Nina Udovičić, 3. 9. 2014. 12:52

Sjednica Školskog odbora

 4. RUJNA  2014.g. U 14,30 h

DNEVNI RED:

1.      Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa

2.      Različito

[više]

26. kolovoza 2014.g.

Autor: Nina Udovičić, 25. 8. 2014. 11:50

Sjednica Školskog odbora  

26. Kolovoza 2014.g. u 14 h

DNEVNI RED:

1.      Informacija o uspjehu na kraju školske godine

2.      Informacija o početku školske godine

3.      Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa

4.      Osiguranje učenika

5.      Informacija o donaciji

6.      Različito

[više]

16. lipnja 2014.

Autor: Nina Udovičić, 13. 6. 2014. 12:03

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

16.lipnja 2014.g. u 13,30 h

DNEVNI RED:

1.      PRETHODNA SUGLASNOST ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • NASTAVNIK BIOLOGIJE
 • NASTAVNIK  KEMIJE
[više]

30.svibnja 2014.

Autor: Nina Udovičić, 29. 5. 2014. 10:30

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

30.svibnja 2014. u 14 sati

DNEVNI RED:

1.      PRETHODNA SUGLASNOST ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

2.      USVAJANJE PRAVILNIKA O RADU

3.      RAZLIČITO

[više]

24.travnja 2014.

Autor: Nina Udovičić, 23. 4. 2014. 12:44

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

24.4. 2014. u 14 sati

DNEVNI RED:

1.      Imenovanje osobe koja zamjenjuje ravnatelja

2.      Usvajanje Poslovnika o radu etičkog povjerenstva

3.      Usvajanje Poslovnika o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća

4.      Zahtjev za zaštitu prava radnika

[više]

 


Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 3. 2010.

Ukupno: 948669
Ovaj mjesec: 4577
Ovaj tjedan: 1363
Danas: 125
 
 > O školi  > Školski odbor  > Sjednice
CMS za škole logo
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci / Stanka Vraza 15, HR-32100 Vinkovci / web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr / tsvk@ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr
preskoči na navigaciju