preskoči na sadržaj

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Natječaji

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja škole

Autor: Nina Udovičić, 28. 4. 2018.

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 ) te članka 91. Statuta Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci, Školski odbor Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci dana 28. travnja 2018.g. raspisuje sljedeći
 

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja škole:

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

 

KLASA: 602-03/18-01/01

URBROJ: 2188-48-18-532

U Vinkovcima, 28. travnja 2018.g.

 

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 ) te članka 91. Statuta Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci, Školski odbor Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci dana 28. travnja 2018.g. raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

UVJETI:

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

- sveučilišni diplomski studij ili

- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

- specijalistički diplomski stručni studij

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)

3) najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenim preslikama:

- životopis

- domovnicu

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi, po potrebi i uvjerenje o stečenim pedagoškim kompetencijama ( sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu )

- dokaz o stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnima za obrazovanje  potvrda odnosno elektronički zapis iz matične evidencije HZMO-a)

- potvrda o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama sukladno zakonskim odredbama (potvrda školske ustanove)

- dokaz o položenom stručnom ispitu ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit

- uvjerenje nadležnog suda da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola ( Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17 ).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju može se vidjeti na sljedećem link-u:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici osobno u administraciji škole ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Priloženi dokumenti:
natjecaj.pdf (222.27 KB)
Korisni linkovi

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 3. 2010.

Ukupno: 1101473
Ovaj mjesec: 412
Ovaj tjedan: 412
Danas: 134
 
 > Oglasna ploča  > Natječaji
CMS za škole logo
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci / Stanka Vraza 15, HR-32100 Vinkovci / web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr / tsvk@ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr
preskoči na navigaciju