preskoči na sadržaj

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Natječaji

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

Autor: Nikolina Beljo, 14. 10. 2016.

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

1 SPREMAČA/ICE: u punom radnom vremenu – na neodređeno

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/16-01/01

URBROJ: 2188-48-16-1005

U Vinkovcima, 13. listopada 2016. g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14) te čl. 8 Pravilnika o radu Tehničke škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, 13. listopada  2016. godine raspisuje.

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 SPREMAČA/ICE: u punom radnom vremenu – na neodređeno

 

 

I.  Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, Prijave na natječaj za radno mjesto spremača/ice mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14) i imaju završenu osnovnu školu te da sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi. 

 

II   Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.


III.  Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti  i  dokaz o nezaposlenosti i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv razlog prestanka radnog odnosa. 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

S izabranim kandidatom bit će ugovoren probni rad u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama kolektivnog ugovora za konkretno radno mjesto.

                                                                                                                                                                                        

II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju

životopis
presliku osobne iskaznice
presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma)
Uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. st.1.,2. I 3. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14) ne starije od 6 mjeseci
elektronički zapis staža iz matične evidencije HZMO-a,               

                                                              

III. Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci.           

Nakon odabira kandidata isti će biti upućen na liječnički pregled za procjenu radne sposobnosti za radno mjesto spremača/čice.                                                                                                            

Rok za podnošenje  prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Škole.

 

IV. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ravnatelj                                                                                                                                                                                  Mate Vukušić, prof.








Korisni linkovi

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 3. 2010.

Ukupno: 1109901
Ovaj mjesec: 1478
Ovaj tjedan: 452
Danas: 6
 
 > Oglasna ploča  > Natječaji
CMS za škole logo
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci / Stanka Vraza 15, HR-32100 Vinkovci / web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr / tsvk@ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr
preskoči na navigaciju