preskoči na sadržaj

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave 5. srpnja 2018.g.

Autor: Nina Udovičić, 5. 7. 2018.

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci,OIB: 08785143197

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

 

KLASA:602-03/18-01/01

URBROJ:2188-48-18-793

 

U Vinkovcima, 5. srpnja 2018.g.

Gospodarski subjekti

                Poštovani,

Naručitelj  Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci pokrenuo je postupak nabave CNC glodalice te Vas temeljem čl.7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave pozivamo na dostavu ponude

 

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

I.

Upućuje se poziv na dostavu ponuda gospodarskim subjektima za nabavu CNC glodalice sljedećih karakteristika ( opis proizvoda ):

1. Vertikalni obradni centar, 16" x 12" x 10" (406 x 305 x 254 mm), konus vretena 40, magazin alata s 10 mjesta, 1 GB programske memorije, zaključavanje memorije, 15" LCD monitor u boji i USB priključak, Monofazno ili trofazno napajanje:

 • standardna memorija, 1 GB
 • pumpa rashladne tekućine, integrirani spremnik rashladne tekućine do 100l, uključuje crijevo i ventil za zatvaranje
 • izmjenjivač alata pripremljen za prihvat CAT, DIN-69871 i ISO-7388/1 tip držača alata
 • Ethernet sučelje. Brzi prijenos podataka koji omogućava prijenos i do 1000 blokova/sec .
 • daljinski nadzor stroja
 • radno svjetlo
 • bežični tasteri za mjernje obratka i prednamještanje alata, Renishaw sustav, uključujući i sljedeće opcije : macroe, orijentaciju vretena te skeliranje i rotaciju koordinatnog sustava.
 • sinkronizirano narezivanje nareza koje eliminira potrebu za upotrebom skupih glava za kompenzaciju
 • simulator u učionici za učenje ili demonstraciju načina upravljanja strojem verzija za glodanje

2. produženi jamstveni rok za dodatnih godinu dana, uključujući i standardno jednogodišnje jamstvo

3. obuka za upravljanje strojem za 3 osobe

4. instalacija i puštanje u pogon stroja

5. transport i osiguranje.

 

II.

Procijenjena vrijednost nabave predmeta CNC glodalice iz Plana nabave je 193 600,00 kn bez PDV-a

III.

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

 1. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
 2. Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

IV.

Sukladno čl. 11. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda, kriterij kvalitete, tehničke prednosti te mogućnosti primjene u obrazovne svrhe.

V.

Rok za dostavu ponuda je pet (5) dana od dostave ovog poziva.

VI.

Ponuda se dostavlja u roku za dostavu ponuda, zajedno s Ponudbenom listom i Troškovnikom iz priloga ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno popuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da ponudu dostavite u skladu sa slijedećim:

 1. rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti do  10:00 sati dana  10.07.2018. godine;
 2. način dostave ponude: osobno  u pisarnici škole na adresu Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci ili elektroničkom poštom na adresu tajnistvo@tsvk.hr;
 3. mjesto dostave ponude: Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci, pisarnica, tajnistvo@tsvk.hr
 4. otvaranje ponuda će se održati dana 10.07.2018. u 11:00 sati, u prostorijama Tehničke škole Ruđera Boškovica Vinkovci na adresi Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci. Otvaranje ponuda nije javno.

VII.

Rok isporuke predmeta nabave najkasnije u rujnu 2018.g.

VIII.

Obavijesti i pojašnjenja u vezi predmeta nabave:

Nina Udovičić,mag.iur. tajnik škole

Broj tel: 032/354-615

e-mail adresa: tajnistvo @tsvk.hr

IX.

Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 2 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

X.

Poziv je objavljen na internetskim stranicama Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci dana 5. srpnja 2018.g.

Ravnatelj

Mate Vukušić,prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:

Naručitelj: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci, 

OIB:08785143197

Podaci o ponuditelju:

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)

DA                NE

Naziv i sjedište ponuditelja /

člana zajednice gospodarskih subjekata ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem

 

OIB

 

IBAN

 

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA                 NE

Adresa   e-pošte

 

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora

 

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt

 

Broj telefona

 

Broj telefaksa

 

               

 

Cijena ponude:

Cijena ponude bez PDV-a

 

Porez na dodanu vrijednost[1]

 

Cijena ponude s PDV-om

 

Rok valjanosti ponude: _____________________ od isteka roka za dostavu ponuda.

                                                (broj dana)

ZA PONUDITELJA

M.P.        _____________________________________

  (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

 

 

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: CNC glodalica

Ponuditelj je obvezan ponuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

1.RB

2.Opis predmeta nabave

3.Jedinica mjere

4.Količina

stavke

Jedinična cijena (kn, bez PDV-a)

Ukupna cijena

 1.  

 Vertikalni obradni centar, 16" x 12" x 10" (406 x 305 x 254 mm), konus vretena 40, magazin alata s 10 mjesta, 1 GB programske memorije, zaključavanje memorije, 15" LCD monitor u boji i USB priključak, Monofazno ili trofazno napajanje

- Standardna memorija, 1 GB

- Pumpa rashladne tekućine, integrirani spremnik rashladne tekućine do 100l, uključuje crijevo i ventil za zatvaranje

- Izmjenjivač alata pripremljen za prihvat CAT, DIN-69871 i ISO-7388/1 tip držača alata

- Ethernet sučelje. Brzi prijenos podataka koji omogućava prijenos i do 1000 blokova/sec .

-  daljinski nadzor stroja

- radno svjetlo

- bežični tasteri za mjerenje obratka i prednamještanje alata, Renishaw, uključujući i sljedeće opcije : macroe, orijentaciju vretena te skeliranje i rotaciju koordinatnog sustava.

- sinkronizirano narezivanje nareza koje eliminira potrebu za upotrebom skupih glava za kompenzaciju

- simulator u učionici za učenje ili demonstraciju načina upravljanja strojem verzija za glodanje

KOMPLET

1

 

 

 1.  

Produženi jamstveni rok za dodatnih godinu dana, uključujući i standardno jednogodišnje jamstvo

KOM

1

 

 

 1.  

Obuka za upravljanje strojem za 3 osobe

KOM

1

 

 

 1.  

Instalacija i puštanje u pogon stroja

KOM

1

 

 

 1.  

Transport i osiguranje

KOM

1

 

 

UKUPNO:

 

 

 

PDV, 25%:

 

 

 

SVEUKUPNO:

 

 

 

 

*Kolone 1,2,3,4 popunjava naručitelj

 

 

 

 

ZA PONUDITELJA

M.P.    _____________________________________

                                                                        (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

 

 

 

 

 

 

[1] Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen istog, mjesto upisa ostaviti praznim.
Priloženi dokumenti:
poziv_na_dostavu_ponuda.pdf (602.10 KB)
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 3. 2010.

Ukupno: 1119048
Ovaj mjesec: 869
Ovaj tjedan: 693
Danas: 94
 
 > Ponude  > Jednostavna nabava
CMS za škole logo
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci / Stanka Vraza 15, HR-32100 Vinkovci / web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr / tsvk@ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr
preskoči na navigaciju