2012-05-20 22:08:36

Zbog provedbe državne mature nastava će početi:
  • 23.05.2012. (srijeda) u 10:40
  • 25.05.2012. (petak) u 12:20
  • 28.05.2012.(ponedjeljak) u 12:20
  • 29.05.2012. (utorak)u 12:20
  • 30.05.2012. (srijeda) u 12:20
  • 1.06.2012. (petak) u 12:20
     

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci