2022-06-15 11:00:31

OBRANA ZAVRŠNOG RADA LJETNI ROK 2021/2022. TROGODIŠNJA ZANIMANJA

Obrana završnog rada u ljetnom roku 2021./2022. za trogodišnja zanimanja održat će se

20. i  21. lipnja 2022. prema rasporedu, koji će biti objavljen u petak 17.ipnja 2022.g.

LP


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci