2008-03-26 00:00:00

Raspored31.3. nastava počinje sa rasporedom R2 (1. i 2. razredi prijepodne, 3. i 4. poslijepodne)

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci