2019-07-05 13:57:39

OBVEZA ZAPRIMANJA I IZDAVANJA ELEKTRONIČKIH RAČUNA OD 1. 7. 2019.

Poštovani,

sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci je kao obveznik javne nabave od 01. srpnja 2019. godine obvezna zaprimati račune isključivo u elektroničkom obliku (elektronički račun).

Naglašavamo kako od 01. srpnja 2019. godine nismo u mogućnosti zaprimati račune u papirnatom obliku ili u PDF obliku putem e-maila. Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci kao pravovaljane zaprima (putem FINA web aplikacije e-Račun za državu) i postupa samo po elektroničkim računima izdanima sukladno navedenom Zakonu. Navedeni računi moraju biti izdani sukladno normama i standardima koji su propisani Zakonom. Privitci koji su se prethodno dostavljali uz račun, dostavljat će se i dalje kao privitak elektroničkom računu (na primjer: otpremnice, zapisnici, ugovori i slično).

Molimo Vas da, ukoliko to niste, napravite potrebne prilagodbe kako bismo mogli osigurati nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti. Na koji način se otvara servis e-račun možete se dodatno informirati na web stranicama i/ili u poslovnicama FINA-e, kod drugih registriranih informacijskih posrednika ili preko svog knjigovodstvenog servisa.

Sukladno prethodno navedenom Zakonu od 01. srpnja 2019. godine nastala je i obveza za Tehničku školu Ruđera Boškovića Vinkovci izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi.

 

S poštovanjem,

 

Ravnatelj

Mate Vukušić, prof.

 


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci