2019-07-03 14:50:31

Prijava ispita državne mature - JESENSKI ROK

Prijava ispita za jesenski rok državne mature bit će omogućena putem mrežne stranice www.postani-student.hr u periodu od 20. do 31. srpnja 2019.

Svi učenici koji nisu pristupili polaganju ispita u ljetnome roku, mogu pristupiti polaganju istih u jesenskom roku pod uvjetom da u gore navedenome periodu prijave ispite. Također, svi učenici koji su polagali ispite u ljetnome roku, a nisu zadovoljni rezultatom pojedinih ispita, iste mogu prijaviti u jesenskom roku.

 


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci