2019-06-12 15:33:22

OBRANA ZAVRŠNOG RADA U ljetnom roku 2018./19. za trogodišnja zanimanja

Obrana Završnog rada u ljetnom roku za 3h, 3i i 3j održat će se 17.lipnja 2019. prema rasporedu koji se nalazi u prilogu-

LP

 


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci