2018-09-05 13:22:50

DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA POLAZNIKE PRVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE

DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA POLAZNIKE PRVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE

  1. Ispunjeni Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2018./2019. (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr ili  podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika/cu (ne starije od šest mjeseci)
  4. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa
  5. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje)

 

 

            Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti :

  • osobno: Upravni odjel društvenih djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2
  • poštom na adresu:  Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci                                                                                     

 

Rok za predaju: 05. listopada 2018. godine

 


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci