2018-05-08 10:00:00

Međunarodni dan Crvenog križa

Svim volonterima Crvenog križa čestitamo Međunarodni dan Crvenog križa 8.svibnja i Tjedan Crvenog križa, 8.-15. svibnja.

Međunarodni dan Crvenog križa obilježava se u cijelom svijetu 8. svibnja u znak sjećanja na dan rođenja osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog križa Henryja Dunanta (8. svibnja 1828. – 30. listopada 1910.). Od 8. do 15. svibnja obilježava se Tjedan Hrvatskog Crvenog križa.

Nakon što je 24. lipnja 1859. slučajno bio svjedokom krvave bitke kod Solferina u Italiji između vojske carske Austrije i francusko-sardinijskog saveza, u kojoj se sukobilo gotovo 300.000 vojnika s obje strane, a nakon 16 sati bilo 40.000 ranjenih i mrtvih, Henry Dunant je, užasnut prizorom s bojnog polja, uz pomoć stanovnika obližnjih mjesta organizirao pružanje pomoći ranjenicima neovisno strani kojoj su pripadali.

Njegov humani čin predstavlja prekretnicu u povijesti čovječanstva, jer se kroz dvije osnovne ideje iznijete u njegovoj knjizi “Sjećanje na Solferino”, objavljenoj 1862., razvijalo međunarodno humanitarno pravo, temelj kojega čine Ženevske konvencije i njihovi Dopunski protokoli, ali su ubrzo utemeljena i prva humanitarna društva koja od 1863. godine, kao znak zaštite i pripadnosti nose znak crvenog križa.

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca danas okuplja 191 međunarodno priznato nacionalno društvo Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Crveni križ na tlu današnje Hrvatske djeluje od 1878. godine, a postoje pisani podaci iz tog doba o djelovanju Crvenog križa i u Vinkovcima.

Nakon što je Hrvatski Crveni križ 10. listopada 1991. proglasio samostalnost i odlukom Hrvatskog sabora postao nacionalno društvo, Hrvatski Crveni križ je 22. kolovoza 1993. primljen u punopravno članstvo Međunarodnog pokreta Crvenog križa.

U tih stotinu i četrdeset godina na prostoru današnje samostalne i neovisne Republike Hrvatske smjenjivala su razdoblja mira i rata, nestajale su i nastajale države, a Crveni križ je dosljedno ispunjavao svoju humanu misiju.

Zasigurno je najteže razdoblje bilo tijekom Domovinskog rata, ali su, upravo zahvaljujući mreži Međunarodnog pokreta Crvenog križa i velikoj pomoći iz inozemstva, kao i neprocjenjivom angažmanu velikog broja volontera i darovatelja krvi, uspješno ublažene posljedice rata.

U posljednje četiri godine naše područje zadesile su ponovo krizne situacije: katastrofalna poplava 2014., i migrantska kriza 2015./2016. godine, čije su posljedice znatno ublažene upravo zahvaljujući velikoj pomoći iz domovinske i iseljene Hrvatske, ali ponajviše zahvaljujući nesebičnom trudu tisuća volontera.

Danas je Hrvatski Crveni križ, upravo zahvaljujući čvrstini svog organizacijskog ustroja, mreži lokalnih društava na terenu i tisućama educiranih i dobro opremljenih volontera, čvrst oslonac otpornosti zajednice i važan dio operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja.

Zato se, posebno tijekom Tjedna Hrvatskog Crvenog križa, sa zahvalnošću prisjećamo osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Henryja Dunanta, ali i svih ljudi velikog srca koji su ne žaleći truda i slobodnog vremena dali svoj doprinos u ublažavanju posljedica rata, prirodnih katastrofa i teške socijalne situacije, šireći plemenitu ideju pomaganja


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci