2017-12-01 10:15:15

„Edukacija vršnjaka o prevenciji ADIS-A i spolno prenosivih bolesti“

Povodom „ Mjeseca borbe protiv ovisnosti“ od 15.studenoga do 15. prosinca, Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci, provodi Projekt „ Edukacija vršnjaka o prevenciji ADIS-A i spolno prenosivih bolesti“, interaktivno predavanje u srednjim školama.

Nakon realizacije trogodišnjeg Projekta „ MEMOAIDS“ (Centar za reproduktivno zdravlje Zageb) prevencija o AIDS-u i rizičnim oblicima ponašanja koordinatorica Projekta Sanda Horvatović, psihologinja škole educirala je skupinu učenika koji kontinuiranim radom provode aktivnosti i radionice.

Predavanje je u našoj školi provedeno danas, 1. prosinca 2017. (petak) među učenicima prvih i drugih razreda. 


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci