2017-04-27 08:11:31

SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 28. 4. 2017.

Sjednica Školskog odbora održati će sa dana 28. travnja 2017. godine u 11 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po natječaju

2. Razno 


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci