2016-09-01 11:57:00

E -SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

01. rujna 2016. g. održana je e-sjednica Školskog odbora s dnevnim redom:

 1. Davanje prethodne suglasnosti za prijam u radni odnos


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci